ซื้อบ้าน นครปฐม ต้องทำประกันอะไรบ้าง

ประกันบ้าน นครปฐม มีหลายประเภทมาก เราซื้อบ้าน นครปฐม หลังหนึ่งต้องทำประกันอะไรบ้าง?วันนี้ได้รู้กันค่ะ ก่อนอื่นต้องบอกว่าประกันบ้าน นครปฐม ที่เราต้องทำมีทั้งแบบ(ถูก)บังคับทำและสมัครใจทำ นอกจากนี้ประกันบ้าน นครปฐม บางตัวเป็นประกันที่ติดมาจากการซื้อบ้าน นครปฐม  เราไม่ต้องออกตังค์จ่ายค่าเบี้ยประกันเพิ่มอีก,มาดูกันเลยค่ะ

ประกันบ้าน นครปฐม  | ประกันคอนโด

ประกันบ้าน นครปฐม ตัวแรกนี้จะเรียกว่าเป็นการรับประกันจากผู้ขาย นั่นคือในกรณีเราซื้อบ้าน นครปฐม จากโครงการจัดสรรกฏหมายกำหนดให้ผู้ขายต้องรับผิดชอบในความเสียหายหรือความชำรุดบกพร่องของบ้าน นครปฐม ด้วย หมายความว่าหากเกิดความเสียหายแก่บ้าน นครปฐม หรือคอนโด ผู้ขายต้องแก้ไขซ่อมแซมให้ในเวลาที่สมควร

ประกันบ้าน นครปฐม  ประกันอะไรบ้าง? กี่ปี? กรณีเป็นโครงสร้างอาคาร เช่น เสาเข็ม ฐานราก เสา คาน พื้น โครงหลังคา ผนังรับน้ำหนัก  รับประกันภายใน 5 ปี และกรณีส่วนควบหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของบ้าน นครปฐม  เช่น ประตู หน้าต่าง รวมถึงกรณีรั้วและกำแพงบ้าน นครปฐม  มีกำหนดรับประกันไว้ 1 ปี นับตั้งแต่วันโอนกรรมสิทธิ์

ส่วนการรับประกันคอนโด กฏหมายอาคารชุดกำหนดให้ผู้ขายจะรับต้องผิดชอบความเสียหายเนื่องจากความชำรุดบกพร่องของห้องชุด(โครงสร้างและส่วนประกอบอาคาร)ในเวลาไม่น้อยกว่า  5 ปีและส่วนควบอื่นๆรับประกันไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนอาคารชุด 

ประกันเกี่ยวกับบ้าน นครปฐม และคอนโดอีกหนึ่งตัว คือ ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยที่เรียกกันทั่วไปว่า ประกันภัยบ้าน นครปฐม /ประกันภัยคอนโด ซึ่งมีทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจ นั่นคือ ในกรณีเราซื้อบ้าน นครปฐม หรือคอนโดโดยกู้เงินและจำนองบ้าน นครปฐม กับธนาคาร กฎหมายจะบังคับให้ต้องทำประกันอัคคีภัยด้วย จนกว่าจะหมดหนี้หมดสินกันไป(คล้ายๆกับซื้อรถและผ่อนกับไฟแนนซ์ต้องทำประกันนั่นแหล่ะ)

แต่หลังจากผ่อนบ้าน นครปฐม หมดหรือบ้าน นครปฐม ปลอดจำนองแล้วขึ้นอยู่กับเราว่าจะต่อหรือไม่ต่อประกันก็ได้ไม่มีใครบังคับ(จริงๆก็ควรทำเพราะเบี้ยประกันค่อนข้างถูก แต่คุ้มครองเยอะ เช่น กรณีภัยจากไฟไหม้,ฟ้าผ่า,ระเบิด,ยานพาหนะ,อากาศยาน,อุบัติเหตุจากน้ำ,ลมพายุ,น้ำท่วม,แผ่นดินไหว,ลูกเห็บ

กรณีประกันอัคคีภัยคอนโด หลายคนอาจมองว่าประกันซ้ำซ้อน,หรือไม่?เพราะนิติฯก็ทำเจ้าของห้องเองก็ต้องทำ(กรณีที่กู้/จำนองบ้าน นครปฐม ไว้กับธนาคาร) จริงๆแล้วไม่ซ้ำซ้อนกันเลย เนื่อง จากประกันอัคคีภัยของนิติฯเป็นการประกันเฉพาะส่วนที่เป็นพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ ส่วนเจ้าของห้องจะประกันเพื่อคุ้มครองเฉพาะพื้นที่ส่วนบุคคลหรือเฉพาะห้องชุดของตัวเองเท่านั้น

ประกันสินเชื่อบ้าน นครปฐม  (MRTA)

ชื่อเต็มๆคือ ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (Mortgage Reducing Term Assurance) ทั่วไปเรียกกันง่ายว่าประกันสินเชื่อบ้าน นครปฐม  

แม้ประกันชนิดนี้จะถูกเสนอขายเวลาขอสินเชื่อ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำหรือถูกบังคับให้ทำนะคะ เราจะทำหรือไม่ทำก็ไม่มีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อ ธนาคารแค่เพียงจูงใจหรือยื่นข้อเสนอพิเศษให้เท่านั้น เช่น ถ้าซื้อประกันสินเชื่อบ้าน นครปฐม ธนาคารก็จะลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้ เป็นต้น

หลักการของประกันสินเชื่อบ้าน นครปฐม จะให้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้กู้เสียชีวิตหรือไม่มีความสามารถผ่อนบ้าน นครปฐม ได้อีกต่อไป หากเกิดเหตุแบบนี้บริษัทประกันจะรับผิดชอบชำระหนี้ส่วนที่เหลือให้กับธนาคารเอง  

แต่เนื่องจากเบี้ยประกันค่อนข้างสูงและต้องชำระเป็นเงินก้อนครั้งเดียว แม้จะกู้หรือผ่อนได้แต่ดอกเบี้ยก็ไม่ใช่ถูก  และส่วนใหญ่เป็นประกันแบบที่จำนวนเงินเอาประกันภัยลดลงตามภาระหนี้ที่ลดลง ดังนั้น ผู้กู้จะต้องเปรียบเทียบความคุ้มค่าและตัดสินใจให้ดีๆ

สำหรับบางคน เช่น ผู้กู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวและเป็นผู้หารายได้หลักหรือรับภาระผ่อนบ้าน นครปฐม คนเดียวอาจจำเป็น แต่อาจไม่จำเป็นหากผู้กู้มีประกันชีวิตอื่นอยู่แล้วหรือหากผู้กู้เสียชีวิตไปคนที่อยู่ข้างหลังก็ยังสามารถผ่อนบ้าน นครปฐม ต่อได้

อ่านต่อรายละเอียดประกันสินเชื่อบ้าน นครปฐม  

เว็บไชต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งาน เพื่อการนำไปใช้พัฒนาให้เว็บไซต์ดียิ่งขึ้น

อ่านรายละเอียด นโยบายความเป็นส่วนตัว